"Mert jó az Úr,

örökké tart szeretete, és hűsége

nemzedékről nemzedékre." 

Zsoltárok 100,5
fokep

 

 Lelkészek:

Szabóné Kovács Márta

Telefon:
30/924-7307

Szabó Pál

Telefon:
30/987-0677

Cím:
  4461 Nyírtelek
Tokaji út 38.

 

 email:
nyirtelek@reformatus.hu

 

Gondnok:
Szűcs Dénes

Telefon:
30/730-0618

 

Bankszámlaszám:
10404405-00011982-00000001

 

 

Aktuális

 

 

Ünnepi istentiszteleti rend
elval3

 

Adomány
elval3

December 17-ig várjuk az adományokat. Ebben az évben is Nyírtelek testvérvárosát Beregrákost támogatjuk. Az ottani Református Gyülekezetet kapja meg adományainkat.

 

 

Tábla
elval3

 

 

Mennybemenetel ünnep áldozócsütörtökön.
elval3

Május 10-én, csütörtökön, 18:30 órától istentiszteletet tartunk.

Húsvét után 40 nappal Jézus felemeltette a mennybe. E fontos misszió történeti esemény egyik bibliai beszámolója itt olvasható: http://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/1/

Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

 

 

Húsvéti alkalmaink
elval3

 

 

Bemutatkozik a Legátus
elval3

Kedves Gyülekezet,                    
A nevem Erbach Viola, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem ötödéves hallgatója vagyok és 2018 húsvétján legátusként érkezem a nyírteleki gyülekezetbe.
Bemutatkozásomat életem három legfontosabb fogalma közé szeretném felépíteni. Nevezetesen: Isten, család, sokszínűség. Mindig és FELTÉTLENÜL ebben a sorrendben. Azonban mindig egybefonódva és egymást kiegészítve.
Bár már hatodik éve vagyok Debrecen városának lakosa, otthonomnak Kárpátalját nevezhetem. Ungváron születtem, Munkácson élek sokszínűen kis családommal. Orosz és magyar szülők gyemekeként mindig is meghatározónak tartottam életemben a sokszínűséget. Családomban pedig megtapasztalhattam hogyan is lehetünk különbözően és mégis egyformán Isten gyermekei. Úgy érzem ez a sokfélesség az Istentől kapott ajándékom, éppen ezt szeretném jövendőbeli szolgálatom központjává tenni. Hisz’ magyarként vagy ukránként, határon innen vagy túl, mind Isten mélyen szeretett gyermekei vagyunk. Még ha különböző nyelven szólítjuk is meg.
Istennek ezt a mindeneket átölelő szeretetét érzem életem minden egyes napján és ezt a szeretetet remélem majd közvetíteni a gyülekezet tagjai felé is. Mert épp ahogyan az a tanítványokkal is volt, én sem tudom magamban tartani a jó híreket!
Áldást, békességet!


 

Házasság hete
elval3

 

 

Presbiterek eskütétele
elval3

2017. december 17-én lették az esküt a megválasztott presbiterek.
Isten áldását kérjük munkájukra.

További képek...

 
          

Molnár Martina - legátus
elval3

Karácsonykor legátus szolgál közöttünk. Rövid bemutatkozás itt olvasható:

Molnár Martina vagyok, ötödéves teológus-lelkész szakos hallgató a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis faluból származom, Szuhogyról. Szuhogyon jártam általános iskolába, majd ezt követően Miskolcra kerültem a Lévay József Református Gimnáziumba. Teológiai tanulmányaimat 2013-ban kezdtem, azóta Debrecenben töltöm a hétköznapjaimat. Van egy testvérem, Máté, aki öt évvel idősebb tőlem. Ő is a DRHE-re járt, jelenleg pedig Békés városban szolgál lelkészként. Édesanyám egy kollégiumban dolgozik Kazincbarcikán, édesapám pedig Németországban. A vőlegényem Nyírteleken él, jövő nyárra tervezzük, hogy összekötjük az életünket.
               Egyetemi tanulmányaim közeledő vége felé többnyire a tanulással foglalkozom, de ha az időm engedi, szeretek rajzolni, kreatívkodni. Néhány évig zenét is tanultam, alapszinten tudok zongorázni, ami nagy hasznomra válik mostanában a szolgálatokon.


 

Szeretetdoboz
elval3

December 17-ig várjuk az adományokat. Ebben az évben Nyírtelek testvérvárosát Beregrákost támogatjuk. Az ottani Református Gyülekezetet kapja meg adományainkat.

 

 

 

Játék délután
elval3

 

Filagória
elval3

Templomunk udvarán egy 50 négyzetméter körüli nagyságú filagóriát szeretnénk építeni. Gyülekezeti programjainkat megfelelő módon tudná kiszolgálni. A megvalósítás érdekében gyűjtést tartunk. A teljes költség körülbelül 1.5 millió forintba fog kerülni.
Első lépésként december végéig 250.000 forintot szeretnénk összegyűjteni. Hozzájárulásokat istentisztelet előtt és után személyesen, vagy pedig a 10404405-00011982-00000001 számú számlánkra átutalással, a cél megjelölésével lehet befizetni.

Támogatását köszönjük! Adomány állása: November 5-ig 103.000 forint felajánlás érkezett. December végéig folyamatosan frissítjük a támogatás állását.

 

Presbiterválasztás 2017.
A presbiterjelöltek rövid bemutatkozása olvasható. Választás november 19-én!
elval3


Bondár Tibor (54 éves, értékesítési vezető): 54 éves vagyok, nős, feleségem Hok Erzsébet. 3 gyermekünk van: Zsanett 25 éves, szeptember 8-án ment férjhez, Balázs 16 éves, Zsófia 12 éves. Debrecenben nőttem fel, református családban, a Kistemplomi és később a Tégláskerti gyülekezet tagjaként. Édesapám mindkét gyülekezetben presbiter volt, a Tégláskertiben gondnokként is szolgált.
Miért szeretnék presbiter lenni? A felkérést elfogadtam, mert úgy érzem, hogy hasznos tagja tudok lenni a presbitériumnak. Azt gondolom, hogy ez is egy lehetőség arra, hogy tegyek valamit a gyülekezetért, a nyírteleki református közösségért, így is megköszönve az Úr gondoskodó figyelmét.
Hogyan szeretnék presbiterként szolgálni? Legjobb képességem és tudásom szerint.


Czura Gábor (39 éves, vállalkozó)
: Abban reménykedem, hogy a további presbiteri pozíciómat, nem csak én akarom folytatni, hanem az Úr akar továbbra is a gyülekezetben látni és használni és továbbra is a gyülekezet hasznos tagjává tenni. Nagyon szívesen segítek a mindennapi teendőkben és akár programok lebonyolításában is tudásom legjobbja szerint. Bár sokáig hezitáltam, hogy továbbra is elvállaljam ezt a megtisztelő, mégis nagy felelősséggel és kitartással járó beosztást, mivel nagyon bűnös ember vagyok és félek is hogy a példamutatásban nem az elsők között leszek, sőt! Szóval vannak kétségeim, hogy megállom-e a helyem, de reménység szerint az Úr ad hozzá erőt és kitartást, hogy jól végezzem a presbiteri szolgálatot!


Futó András (64 éves, nyugdíjas vállalkozó)
:Az Úr elhívott a szolgálatra, amelynek örömmel teszek eleget. Isten áldása legyen a gyülekezeten!


Karácsony Sándor (73 éves, nyugdíjas vállalkozó)
: A református családban nőttem fel, és egyházi neveltetésben is részem volt. Az egyházhoz való kötődésem 24 éves koromtól csökkent, mivel elkerültem a szülői háztól, és csak nagy ünnepeken, esküvőn és temetéseken vettem részt. A fordulat a kétezres évek elején történt. A helyi iskolában és ifjúsági házban tartott istentiszteletekre elmentem és igazi kötődést jelentett számomra egy-egy istentisztelet, különösen az ige és annak magyarázatai, értelmezései fogott meg. A mindenható Isten megadta azt a lehetőséget, hogy saját templomnak örülhetünk, amely építésében én is részt vehettem. Nagyon sok szeretetet kapok a kis közösségtől, amit megpróbálok én is viszonozni.


Kovács Lászlóné (72 éves, nyugdíjas postavezető)
: A jó Isten vezérelt erre a szolgálatra a gyülekezet alakulásakor. 2005-től úgy érzem- Isten segítségével - igyekeztem minden tőlem telhetőt megtenni a gyülekezet fejlődéséért úgy hitben, mint anyagiakban. Ezt a munkát szeretném tovább folytatni. Szeretném, ha nem csak a presbitérium válna jó közösséggé, hanem a gyülekezet is. Aki eljön gyülekezetünkbe, azt érezze, hogy egy szerető családba érkezett és hitben gazdagodva, hozzánk visszavágyva menne otthonába haza. Nagy feladat a fiatalok eredményes megszólítása. A gyülekezet tovább építése létszámban, hitben, anyagiakban. Remélem, ezen szolgálathoz a jó Isten ad elég erőt, egészséget, nem csak nékem, hanem mindenkinek, aki a gyülekezet sorsát szívén viseli.


Lövei Józsefné (66 éves, nyugdíjas bér és munkaügyi vezető)
: Gyermekkoromat szüleimmel Gyulatanyán töltöttem, majd miután férjhez mentem Nyíregyházára költöztünk.  Vonzott a vidéki élet bennünket és visszajöttünk férjem szülőhelyére. Egy élő gyermekem van, és két nagyon szeretett unokám, sajnos ők Budapesten élnek, így elég ritkán találkozunk. Jelenleg nyugdíjas vagyok, 41 év munkaviszonyt követően jöttem el, amíg dolgoztam, folyamatosan időhiánnyal küzdöttem. Aktív időszakban emberekkel, munkatársakkal való foglalkozás volt a feladatom és ezt úgy igyekeztem elvégezni, hogy mindig a kedvezőbb lehetőségeket – megoldásokat tanácsoltam munkatársaimnak. Nyugdíjasként, a jó Isten segítségével rátaláltam a gyülekezetre és bekapcsolódtam a közösségi életbe.
Életem során többször éreztem, hogy az Úr gondot visel rám, imáim sokszor találtak meghallgatásra.
Néhány éve, nagyon elkeseredve kértem, – fohászkodtam segítségért a Megváltóhoz és az Úr megmutatta végtelen hatalmát. Ekkor fogadalmat tettem, hogy ahol tudok, szolgálni fogok. Erőmhöz képest ezt a mai napig betartottam. Ha a jó Istennek az a terve, hogy ezután presbiterként szolgáljak, és a gyülekezet tagjai is felhatalmaznak, minden erőmmel azon leszek, hogy teljes hittel, Jézus Krisztusnak tetsző módon szolgáljak a közösség életében.


Marcsek Józsefné (64 éves, nyugdíjas szerelő):


Regéczy Enikő (68 éves, nyugdíjas tanárnő
): A mi gyülekezetünkben nagyon sok a teendő, mivel egy aránylag fiatal gyülekezetről van szó. Ez nagy kihívást jelent. Jó érzés hogy minden év végét azzal zárhattuk, hogy amit elterveztünk azt szinte teljes egészében megvalósítottuk az Isten segedelmével! Örömömre szolgál, hogy ennek a részese lehetek! Az újra jelölésem a presbiterek körébe örömmel töltött el, a bizalmat érzem belőle és ez erőt ad a további munkához, amit a legjobb tudásom, erőm szerint szeretnék végezni!


Szabó László (41 éves informatikus):
Köszönöm a jelölésemet. Megvállasztásom esetén, igyekszem legjobb tudásom szerint szolgálni a gyülekezetet.


Szűcs Dénes (70 éves, nyugdíjas kertészeti vezető)
: Isten kegyelméből a gyülekezetünk presbitériumának tagja vagyok és gondnokként szolgálok a megalakulástól kezdve. Az Úr megsegített bennünket és engem használt közösségünk építésében. Csodálatosan tapasztaltam meg, hogy az első időkben a próbatételek idején is mindig adott az Úr erőt a munkánk végzéséhez.
A kis gyülekezetünk erősödését, Isten segítségét kérve szeretném tovább szolgálni. A gyülekezet által elhatározott feladatokat erőmhöz mérten segíteni, mind anyagi, mind lelki értelemben.

 

Presbiterválasztás 2017. - I.
elval3

A jelölési időszak lejártával a Választási Bizottság felbontotta az "urnát". Az egyháztagok 48%-a élt jelölési jogával. A bizottság a törvényességi kereteket megnézve szűkítette a listát. A következő időszakban a lelkipásztor megkeresi a jelölteket. Ismerteti a presbiteri szolgálatot és nyilatkozatot kér arról, hogy vállalja-e az egyháztag a jelöltséget.

Gyülekezetünkben kérdőívet tölthettünk ki arról, hogy mit vár el a gyülekezet presbitereinktől. A gyülekezeti kérdőív eredménye a következő.

A presbiter öt (szavazategyenlőség miatt hat) legfontosabb feladata:
1.Vegyen részt a gyülekezet közösségi alkalmainak, eseményeinek szervezésében, munkálataiban. (33)
2. Ápoljon személyes jó kapcsolatot a gyülekezet tagjaival. (31)
3. Legyen összekötő kapocs a lelkész és a gyülekezet között. (23)
4. Személyes hite, közösségi hitélete legyen mások számára ösztönző, példamutató. (22)
5. Példamutató rendszerességgel vegyen részt az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmakon. (21)
5. Gyülekezeti tevékenykedése, szolgálatvállalása legyen ösztönző a gyülekezeti tagok felé. (21)

 


Érkezik a Szentíráselval3

 

Vakációs gyerekhételval3

 

Pünkösd ünnepén egy budapesti teológus hallgató szolgál közöttünk.elval3

Itt olvashatjuk bemutatkozását.

Áldás Békesség! Sztojka Szabina vagyok, harmadéves teológus hallgató a budapesti teológián. Kiskunhalason születtem és ott is érettségiztem a református gimnáziumban. Érettségi után Angliában voltam diakóniai éven majd Szegeden jártam egyetemre. 22 évesen jelentkeztem a teológiára, ami egy váratlan, de csodálatos döntés volt. A teológia mellett a Missziói Irodán és így a református cigánymisszióban is dolgozom. Számomra mindig nagy élmények a legációk és a gyülekezetekkel való találkozások. Ezeken keresztül Isten mindig megerősít! Már nagyon várom, hogy találkozhassam a gyülekezettel. A találkozásig pedig imádkozom, hogy most idén Pünkösdkör is Isten Lelke erősítsen minket!

 

Mennybemenetel ünnep áldozócsütörtökönelval3

Május 25-én, csütörtökön, 18:30 órától istentiszteletet tartunk. Húsvét után 40 nappa Jézus felemeltette a mennybe.

E fontos missziói történeti esemény egyik bibliai beszámolója itt olvasható: http://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/1/

Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

Húsvét ünnepi alkalmaielval3

Április 13. Nagycsütörtök, 18:30 óra - úrvacsorás istentisztelet

Április 14. Nagypéntek, 10:30 óra - úrvacsorás istentisztelet az Idősek Otthonában

Április 14. Nagypéntek, 18:30 óra - Passiós istentisztelet

Április 15. Nagyszombat, 7 óra - reggeli futás az 500 év - 500 km program részeként

Április 16. Húsvétvasárnap, 10:30 óra - ünnepi úrvacsorás istentisztelet

Április 16. Húsvétvasárnap - házi úrvacsora beteg és idős gyülekezeti tagoknak (kérésre)

Április 17. hétfő, 10:30 óra - ünnepi úrvacsorás istentisztelet

Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

Bemutatkozik Legátusunk.elval3

A nevem Kis Kendi Dávid, kelet-szlovákiai község, Bodrogszentes lakosa. 1994. május 27-én születtem Királyhelmecen egy magát reformátusnak valló munkáscsalád első gyermekeként. A 2014-es Debreceni Református Hittudományi Egyetemre jövetelem előtt felsőfokú oktatásban két félévet töltöttem a Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatójaként gazdaságinformatikus szakon. Abszolutóriumot, végbizonyítványt nem szereztem, mivel tanulmányaimat az első év után a nevezett felsőoktatási intézményben megszakítottam. A tantárgyakra való készülés mellett fontosnak tartom a kutatói munkát. Tanulmányaim nagy sikerének élem meg a 2017. évi Partiumi Tudományos Diákköri Konferencián való részvételt. A tudományos élet mellett a szolgálatokból is kiveszem a részem. A teológiai tanulmányaim előtt, gyülekezeti munkatársként nyári táborok megszervezésében, vasárnapi iskolák levezetésének segítőjeként szolgáltam. Ez a szolgálatkészség felsőfokú tanulmányaim mellett az egyetemi gyülekezetben való segítői szerepemben is megmutatkozik, mivel több kurzuson is vettem részt csoportvezetőként. Szabadidőm nagy részét olvasással töltöm. Míg az interneten igemagyarázatos blogokat, könyvekben az evangéliumi tartalmú történeteket kedvelem. Mindezen tevékenységek mellett kedves időtöltésem az írás, legyen az igemagyarázat vagy pedig publikáció, melyek olvashatóak is az egyetemünk, valamint egyetemünk diáksága honlapján.

 

500 év - 500 kmelval3

 

Iskolai hittanelval3

Gyülekezetünk segíteni szeretne abban, hogy az iskolában, óvodában is megkapják a gyermekek a keresztyén neveltetést. Ez nem tudja pótolni a családi és gyülekezeti közösség áldásait, de a heti rendszerességgel megtartott, órarendbe iktatott hittanórákon sokat segíthetünk a gyerekek hitbeli fejlődésében.
Beiratkozásnál válassza a református hit- és erkölcstant! Ha már iskolás a gyermeke, unokája, de szeretné, hogy református hittanra járjon, akkor május 20-ig írásban kérheti, hogy a következő tanévtől református hit- és erkölcstan órára járjon a gyermeke, unokája.

 

 

"A jókedvű adakozót szereti Isten."elval3

Adóbevallása során református egyházunkat támogathatja. A következő honlap hasznos információkat tartalmaz az 1%-os felajánlásról.

http://tobbmintegyszam.hu/v/igy-rendelkezhetunk-adonk-egy-szazalekarol/

 

Rádiós istentiszteletelval3

2017.01.15-én istentiszteletünket az Európa Rádió közvetítette. Technikai okok miatt az istentisztelet vége nem ment adásban. A rádió (http://www.refradio.eu/radio/euradio/index.php) engedélyével most a "rendezői változat" hallgatható meg.

 

 

 

 

 

Egyházközségi adatlap
elval3

Miért érdemes kitölteni az egyházközségi adatlapot?
Mai világunkban sokan és sokféleképpen szerepelünk valamilyen nyilvántartásban. Ez sok teherrel is jár. A Nyírteleki Református Egyház viszont nem csak nyilvántartásába szeretné venni tagjait, hanem számon is kívánja tartani. A számontartás azt is jelenti, hogy az általunk felkínált lehetőségekkel élhetnek, és azokról értesülhetnek egyháztagjaink. Minél szélesebb körben szeretnénk felkínálni a gyülekezetünk közösségi életével kapcsolatos lehetőségeket. Egyháztagjaink különleges életfordulók alkalmával élhetnek a gyülekezet által kínált szolgálatokkal.
Kinek érdemes kitöltenie?
Minden felnőttnek, aki meg szeretné erősíteni kötődését, vagy éppen most döntött úgy, hogy felveszi a kapcsolatot a helyi református gyülekezettel.

Az adatlap kérhető lelkészeinktől és a templomban, illetve letölthető a honlapról is.

Adatlap letöltés - pdf formátum. (A megnyitáshoz Acrobat Reader szükséges)

Adatlap letöltés - számítógéppel kitölthető formátum.